Kontrak opsyen adalah perjanjian yang memberi pedagang hak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan, sebelum atau pada tarikh tertentu. Walaupun kedengarann...