BNB Burn ke-18
Blog

BNB Burn ke-18

Untuk suku lepas ini, BNB telah melengkapkan suku pertama BNB Auto-Burn . Sebanyak 1,684,387.11 BNB dikeluarkan daripada edaran. Ini termasuk 6296.305493 BNB yang telah dibakar dar...