Apakah Kaedah Wyckoff? Kaedah Wyckoff dikembangkan oleh Richard Wyckoff pada awal tahun 1930-an. Ini terdiri daripada serangkaian prinsip dan strategi yang awalnya dirancang untuk...