Pengenalan Konsep sokongan dan rintangan adalah beberapa topik yang paling asas yang berkaitan dengan analisis teknikal pasaran kewangan. Mereka berlaku pada dasarnya di mana-...